Prince2 (PRojecten IN een Controlled Environment) is een bekende projectmethodiek die veel gebruikt wordt bij de grotere bedrijven.
Deze methodiek geeft voldoende handvatten om een complex project goed te kunnen managen. Van start van het project tot de uiteindelijke oplevering en overdracht na beheer. Na oplevering van het projectresultaat wordt middels een decharge van de opdrachtgever het project formeel beeindigd.

Er is veel literatuur en informatie te vinden over deze methodiek. Ook worden er veel opleidingen gegeven om een gecertificeerd Prince2 projectmanager te worden. De belangrijkste certificeringen:

  • Prince2 Foundation
  • Prince2 Practitioner