Wie ben ik

Pragmatisch en persoonlijk projectmanagement, dat is mijn motto.

Projectmanagement is meer dan het goed managen van tijd, budget, scope en kwaliteit. Het gaat ook om het verbinden van mensen en afdelingen. Deze aanwezige competenties maken mij tot een uitstekend projectmanager.
In mijn overtuiging wordt de weg naar succes bepaald door de juiste samenstelling van een team waarin ieders rol belangrijk is om het eindresultaat te behalen.
Ik ben een resultaat- en doelgerichte projectmanager die met een mensgerichte aanpak ICT Infrastructuur projecten tot een succes weet te maken.
Inhoudelijk betrokken weet ik collega’s te motiveren en in beweging te brengen door een respectvolle en inspirerende benadering, waarbij ik doelgericht en efficiënt te werk ga.

Dankzij mijn technische achtergrond, vooral op het gebied van ICT infrastructuur, heb ik zelf met zijn voeten in de modder gestaan en ik ben daardoor uitstekend in staat om op het juiste niveau te communiceren met zowel technisch specialisten als met het hogere management. Daarnaast ben ik niet te beroerd om ook zelf de handen uit de mouwen te steken en met hand en span diensten het projectteam te ondersteunen.
Daarbij volg ik zoveel mogelijk de Prince 2 methodiek zonder daarbij de flexibiliteit uit het oog te verliezen.
Door een gestructureerde aanpak in een goede werksfeer waarbij respect, betrokkenheid en humor belangrijke kernwaarden zijn, is men bereid mee te werken en gezamenlijke projectdoelstellingen volgens projectplan te behalen.

In 2013 heb ik de stap gemaakt om als freelance ICT projectmanager aan de slag te gaan.
Een belangrijke motivatie daarvoor was: Mijn kennis en kunde op het gebied van projectmanagement ook eens bij andere bedrijven in andere sectoren laten zien.
Vanaf 1980 tot 2013 ben ik voornamelijk in de financiele sector werkzaam geweest in complexe enterprise omgevingen. Het lijkt mij echter ook erg interessant om ICT projecten te leiden in andere sectoren zoals zorg, onderwijs of energiemarkt.

Als gepassioneerd ICT infrastructuur projectmanager ben ik in mijn kracht als het projecten betreft die concrete producten opleveren, waarbij ik inhoudelijk betrokken ben, operationeel de projectmedewerkers kan aansturen en enthousiasmeren/coachen om zodoende de projectdoelstellingen kan realiseren.

Organiseren en structuur aanbrengen zit mij in het bloed waarbij ik het een leuke uitdaging vind om complexe zaken duidelijk te krijgen en zodanig kan uitleggen en beschrijven dat deze goede te begrijpen zijn voor alle betrokkenen en niet alleen voor de technisch specialisten.
Complexe zaken simpel maken !

Omdat ik nog steeds gepassioneerd ben van ICT infrastructuur en de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volg, zijn de projecten die hier betrekking op hebben voor mij de krenten in de pap. Cloud-oplossingen, virtualisatie, Internet of Things, werkplek gerelateerde projecten zoals O365 migraties, BYOD of CYOD, virtuele werkplekken etc. zijn de onderwerpen die de komende jaren zeker verder worden geïmplementeerd. Vraag daarbij is niet OF maar WANNEER.

Omdat dit soort veranderingen veel impact hebben op zowel infrastructuur als op processen (en de organisatie) is het van belang dat deze veranderingen goed gemanaged worden om een goede overgang te kunnen garanderen en de organisatie voor te bereiden op deze veranderende omgeving.

Zoekt u een projectleider die deze projecten in goede banen kan leiden, de materie snapt en de mensen begrijpt ??
Zoek dan niet verder en neem contact op met mij via

rickvanzwieten@zw-ict.nl
06-13101409